16 jun 2013

Sant Salvador d'Horta era saurí?

A la muntanya de Santa Barbara, a Horta de Sant Joan, hi ha la cova de Sant Salvador, on hi trobem una imatge del sant protegida per una reixa de ferro i on sempre hi ha algun ram de flors.
Aquí hi raja també una font miraculos, que segons la tradició, va sa fer brollar sant Salvador d'Horta amb tres cops del cordó de l'hàbit. Igual que sant Magí a la Brufaganya, que amb tres cops del seu gaiató va fer brollar les fonts de la Brufaganuya. 
Potser al santoral hi tenim un altre saurí!


Des de molt antic va ser habitada per eremites i actualment conserva els vestigis de quatre ermites: Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni i al cim amb runes, Santa Bàrbara. Pel darrere del Convent un caminet voreja la base de la muntanya per l’esquerra fins arribar a una balma, davall un majestuós rocam, coneguda com a Cova de Sant Salvador. Al fons hi ha una imatge escultòrica del Sant protegida per una reixa de ferro i guarnida, gairebé tot l’any, amb rams de flors. En aquest lloc també hi raja la font miraculosa, que segons la tradició, va fer brollar el Sant amb tres cops del cordó de l’hàbit.


A partir d’aquest punt el caminet s’enfila molt dret pel darrera de la muntanya fins arribar al cim. Per accedir fins a la creu s’ha de passar per un tram estret i no s’ha de patir vertigen. La baixada es fa habitualment per la vessant dreta de la muntanya de forma més ràpida .
- See more at: http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/santa-barbara/#sthash.JJcoIkSK.dpuf

Des de molt antic va ser habitada per eremites i actualment conserva els vestigis de quatre ermites: Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni i al cim amb runes, Santa Bàrbara. Pel darrere del Convent un caminet voreja la base de la muntanya per l’esquerra fins arribar a una balma, davall un majestuós rocam, coneguda com a Cova de Sant Salvador. Al fons hi ha una imatge escultòrica del Sant protegida per una reixa de ferro i guarnida, gairebé tot l’any, amb rams de flors. En aquest lloc també hi raja la font miraculosa, que segons la tradició, va fer brollar el Sant amb tres cops del cordó de l’hàbit.


A partir d’aquest punt el caminet s’enfila molt dret pel darrera de la muntanya fins arribar al cim. Per accedir fins a la creu s’ha de passar per un tram estret i no s’ha de patir vertigen. La baixada es fa habitualment per la vessant dreta de la muntanya de forma més ràpida .
- See more at: http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/santa-barbara/#sthash.JJcoIkSK.dpuf

Des de molt antic va ser habitada per eremites i actualment conserva els vestigis de quatre ermites: Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni i al cim amb runes, Santa Bàrbara. Pel darrere del Convent un caminet voreja la base de la muntanya per l’esquerra fins arribar a una balma, davall un majestuós rocam, coneguda com a Cova de Sant Salvador. Al fons hi ha una imatge escultòrica del Sant protegida per una reixa de ferro i guarnida, gairebé tot l’any, amb rams de flors. En aquest lloc també hi raja la font miraculosa, que segons la tradició, va fer brollar el Sant amb tres cops del cordó de l’hàbit.


A partir d’aquest punt el caminet s’enfila molt dret pel darrera de la muntanya fins arribar al cim. Per accedir fins a la creu s’ha de passar per un tram estret i no s’ha de patir vertigen. La baixada es fa habitualment per la vessant dreta de la muntanya de forma més ràpida .
- See more at: http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/santa-barbara/#sthash.JJcoIkSK.dpuf

Des de molt antic va ser habitada per eremites i actualment conserva els vestigis de quatre ermites: Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni i al cim amb runes, Santa Bàrbara. Pel darrere del Convent un caminet voreja la base de la muntanya per l’esquerra fins arribar a una balma, davall un majestuós rocam, coneguda com a Cova de Sant Salvador. Al fons hi ha una imatge escultòrica del Sant protegida per una reixa de ferro i guarnida, gairebé tot l’any, amb rams de flors. En aquest lloc també hi raja la font miraculosa, que segons la tradició, va fer brollar el Sant amb tres cops del cordó de l’hàbit.


A partir d’aquest punt el caminet s’enfila molt dret pel darrera de la muntanya fins arribar al cim. Per accedir fins a la creu s’ha de passar per un tram estret i no s’ha de patir vertigen. La baixada es fa habitualment per la vessant dreta de la muntanya de forma més ràpida .
- See more at: http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/santa-barbara/#sthash.JJcoIkSK.dpuf

Des de molt antic va ser habitada per eremites i actualment conserva els vestigis de quatre ermites: Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni i al cim amb runes, Santa Bàrbara. Pel darrere del Convent un caminet voreja la base de la muntanya per l’esquerra fins arribar a una balma, davall un majestuós rocam, coneguda com a Cova de Sant Salvador. Al fons hi ha una imatge escultòrica del Sant protegida per una reixa de ferro i guarnida, gairebé tot l’any, amb rams de flors. En aquest lloc també hi raja la font miraculosa, que segons la tradició, va fer brollar el Sant amb tres cops del cordó de l’hàbit.


A partir d’aquest punt el caminet s’enfila molt dret pel darrera de la muntanya fins arribar al cim. Per accedir fins a la creu s’ha de passar per un tram estret i no s’ha de patir vertigen. La baixada es fa habitualment per la vessant dreta de la muntanya de forma més ràpida .
- See more at: http://www.hortadesantjoan.cat/que-fer/monuments/santa-barbara/#sthash.JJcoIkSK.dpuf