13 feb. 2013

El merkhet, instrument egipci

Instrument utilitzat pels antics egipcis. Consiteix en una vara de fusta d'un braç i una plomada que penja d'una corda penjada a dita vara.
D'aquesta manera podien establir la linea vertical a la terra. L'alineaven amb l'estrella polar i altres.
Era considerat un instrument de coneixement molt proper a la vareta i al pèndol de saurí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario