17 oct 2015

Saurins al nou Museu Etnològic de Barcelona

El nou Museu Etnològic de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic
dedica un espai als saurins i a l'aigua subterrània.

No hay comentarios:

Publicar un comentario