13 jun 2012

El beat Pere Tarrés era radioestesista?

Al setmanari Catalunya Cristiana (3/6/2012) a la pàg. 32 es publicava l'article "El Dr. Tarrés radioestesista"?, de Mn. Francesc Raventós, vicepostulador de la causa de canonització.
 Hi podem llegir: "L'actual directora general, Joaquima Ferran, va explicar en una de les sessions del procés en què s'estudiava la vida i virtuts del Dr. Tarres que, sent ella la directora de la residència de l'Ametlla del Vallès, "el mes de juliol del 1948, el director de l'Obra, el Dr. Tarrés, posseït dels estris de radioestesista, va recórrer aquells voltants buscant una possible deu d'aigua, ja que al Casal de la Visitació hi havia escassetat d'aigua que feia difícil habitar-hi i atendre degudament els malalts i convalescents que hi residien". Afegeix Ferran que "el Dr. Tarrés, d'ací i d'allà, i amunt i avall, va anar estudiant el terreny fins que es va aturar on avui hi ha la font dels Àngels, que és on es va trobar la desitjada aigua" La seva actuació va ser objecte de sorpresa i admiració. Ningú no va saber explicar d'on havia après la tècnica de radioestesia, però, de fet, van tenir l'aigua desitjada. Posteriorment, es van fer les obres escaients fins a tenir l'avtual font, que va ser inaugurada l'any 1955".

No hay comentarios:

Publicar un comentario