31 ago 2013

El do de l'aigua: els saurins a Catalunya

Article de la Revista d'etnologia de Catalunya, ISSN 1132-6581, Nº. 34, 2009 págs. 137-138

El do de l'aigua: els saurins a Catalunya
Autora: Rosa M. Canela


No hay comentarios:

Publicar un comentario